Bra stallmiljö viktigt för både hästar och ryttare

För att hästarna ska må bra är det viktigt att den miljö där de vistas större delen av sin tid, det vill säga stallet, är hälsosamt för dem. Det är också viktigt att stallet utgör en säker miljö för de människor som vistas där.

Det betyder till exempel att all inredning i stallet måste vara konstruerad så att hästarna inte kan skada sig. Väggarna och dörrarna till boxen, och skiljeväggarna mellan spiltorna, måste till exempel vara konstruerade så att de kan stå emot hästsparkar, och så att hästarna inte kan fastna i dem med sina hovar eller sina käkar. Det är också viktigt att boxarna byggs så att hästarna kan se och höra varandra. Hästar är sociala djur, och de bör ha möjlighet till fysisk kontakt med de andra hästarna för att detta sociala behov ska uppfyllas.california-1057356_960_720

Det är också viktigt att hästarna har tillgång till naturligt dagsljus, så stallet måste ha fönster eller andra insläpp för dagsljus. Utöver det krävs naturligtvis också någon form av belysning, som ska vara monterad så att den inte orsakar hästarna något obehag.

En annan viktig faktor i stallmiljön är luften. En studie har visat att det i stall förekommer damm, ammoniak, koldioxid och allergena ämnen i luften. Om dessa ämnen inte transporteras bort på ett effektivt sätt kan det leda till sjukdomar i luftvägarna för både hästar och ryttare. Två andra problem är att fukten i stallet blir för hög och att temperaturen ligger på fel nivå, och bidrar till tillväxten av mikroorganismer. Lösningen på samtliga dessa problem är att installera en effektiv ventilation, gärna mekanisk. Forskarna som utförde studien kunde se att slem i luftstrupen och andra tecken på inflammation minskade hos hästarna i stallet efter att ventilationen hade installerats.

Om du också vill bidra till att skapa en bättre miljö utomhus, och minska antalet partiklar och skadliga ämnen i luften generellt, kan du se till att dieseloptimera din bil. På det sättet drar den mindre bränsle per mil, vilket alltså betyder att den släpper ut mindre avgaser per mil. Du kan få hjälp med dieseloptimering på Dieselkraft.se.